مردم ساری مرکز مازندران امسال با تغییر مسیر راهپیمایی از میدان ساعت تا میدان امام خمینی (ره) ساری با طی مسیری طولانی تر بر شور حضور خود در ۲۲ امین روز بهمن ۹۶ افزودند.