عکاسی از مناطق ممنوعه علت دستگیری سعیدی که از سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰ میلادی) فعالیت خود را آغاز کرده، عنوان شده است. او که دارای نشان درجه یک هنری ایران است، هفت بار عنوان بهترین عکاس سال خبری ایران از جشنواره مطبوعات را به دست آورده است. سعیدی همچنین به عنوان نماینده سازمان یونیسف و بنیاد وردپرس فتو مسئولیت انتخاب و معرفی هنرمندان در خاورمیانه را به عهده دارد.
در سال های اخیر سعیدی ساکن تهران بوده اما همواره تمرکز اصلی او در عکاسی بر روی موضوعات اجتماعی و انسانی علی الخصوص در منطقه خاورمیانه استوار بوده است.