در پی انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران تعدادی از فعالان میدان مطالبه گری مازندران عضو قرارگاه جهادی امر به معروف و نهی از منکر دیدبان انقلاب، به نمایندگی از فعالان هنری و رسانه ای عضو این قرارگاه جهادی با مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران دیدار و گفتگو کردند.

سخن نیوز : /  مردّا / اختصاصی / : به گزارش مرکز رسانه ای دیدبان انقلاب، مازندران، ساری : تعدادی از پیشکسوتان و نخبگان رسانه ای عضو هسته مرکزی قرارگاه جهادی هنری و رسانه ای دیدبان انقلاب، به نمایندگی از سوی فعاالین میدان داران روشنگری و مطالبه گری عضو این قرارگاه جهادی با دکتر حسین جوادی، مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران دیدار و گفتگو نمودند.