سخن نیوز سخن شماست, پس به اتفاق دیگران با ما همراه باشید             سخن نیوز منتظر دستنوشته های شما برای آبادانی ایرانی عزیز             سخن نیوز متعلق به شماست , و به دوستان خود توصیه کنید             با سخن نیوز از آخرین اخبار مازندران با خبر شوید